§7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Zwroty’’.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.                                                                                          
5. W opisie odstąpienia od umowy zaleca się podanie przez Klienta następujących danych:

   a. Imię i nazwisko
   b. Adres
   c. Adres e-mail.
   d. Datę złożenia zamówienia.                                                                                                                                                                               
   e. Numer paragonu
   f. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
   g. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
9. W wypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym – w takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.